top of page

Szervezetfejlesztés

Cégünk a megszokott szervezetfejlesztési tanácsadás és tréning szolgáltatás keretén belül, teljes körű fejlesztőként segítjük üzleti partnereinket. A probléma megismerése után, teljesen személyre szabottan alkalmazzuk a legmegfelelőbb eszközt, módszertant az Ön leghatékonyabb fejlődése érdekében. Ennek megvalósításához nem sajnáljuk az előkészítő beszélgetésekre, interjúkra, felmérésekre az időt, hiszen célunk a testre szabott, egyéni, nem sablon megoldások kidolgozása partnereink számára.

Szervezetfejlesztési tanácsadásunk főbb területei:

 1. Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve​​​

 • szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;

 • szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;

 • üzletmenet-folytonossági tanácsadás

 • a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;

 • a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;

 

  2. Szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás

  3. Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve:

 • menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői                             coaching;

 • változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változás

           menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás

  4. Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő                programok kialakítása, képzési terv készítése

  5. Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-,                teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása

Fontos, hogy ne féljünk a változásoktól!!!

Mik a szervezetfejlesztés céljai?

 • megújulás, tanulás, kreatív megoldások kidolgozása

 • a szervezet, és a benne dolgozó emberek problémamegoldó képességének fejlesztése

 • hatékonyság és alkalmazkodóképesség, rugalmasság növelése

 • a szervezeti szintek közötti összhang megteremtése, fejlesztése

 • a folyamatok, a rendszerek javítása

 • a szervezet, a csoportok és az egyén fejlesztése

A szervezetfejlesztés célja a szervezet technikai és humán rendszereinek javítása, összehangolása, melyben minden olyan ember közreműködésére és erőfeszítésére szükség van, akik a szervezethez tartoznak és a szervezet számára fontos cél elérésében érdekeltek.

 

A szervezetfejlesztés előnyei

A termelékenység és a hatékonyság növelése számos előnnyel jár. Az egyik legjobb módszer a pozitív eredmények ösztönzésére egy átgondolt szervezeti- fejlesztési struktúra alkalmazása. A szervezetfejlesztést arra használják, hogy a szervezetet megfelelő eszközökkel látják el, hogy pozitívan tudjon alkalmazkodni a változásokhoz.

 

A szervezetfejlesztés előnyei a következők:

1. Folyamatos fejlődés

A szervezetfejlesztésben részt vevő partnereink folyamatosan fejlesztik üzleti modelljeiket. A szervezetfejlesztés állandó fejlődési mintát hoz létre, amelyben a stratégiákat kidolgozzák, végrehajtják és értékelik az eredmények és a minőség szempontjából egyaránt.

Lényegében a folyamat olyan kedvező környezetet teremt, amelyben a vállalat képes magáévá tenni a változásokat.

2. Fokozott kommunikáció

A szervezet fejlődésének eredménye a hatékony kommunikáció és megfelelő visszacsatolás. A hatékony kommunikációs rendszer összehangolja az alkalmazottakat a vállalat értékeivel és céljaival.

A nyílt kommunikációs rendszer lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy megértsék a változás fontosságát egy szervezetben. Az aktív szervezetfejlesztés fokozza a kommunikációt egy szervezetben, a visszajelzéseket folyamatosan megosztják a fejlődés ösztönzése érdekében.

 

3. Munkavállalók fejlesztése és fejlődése

A szervezetfejlesztés jelentős hangsúlyt fektet a hatékony kommunikációra, amely arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy hajtsák végre a szükséges változásokat. 

Számos iparági változás megköveteli a munkavállalók fejlesztését

Ennek eredményeként számos szervezet azon dolgozik, hogy továbbfejlessze alkalmazottainak készségeit, hogy piaci szempontból relevánsabb készségekkel ruházzák fel őket.

 

4. A termékek és szolgáltatások fejlesztése

Az innováció a szervezeti fejlődés kulcsfontosságú tényező a termékek és szolgáltatások fejlesztésében. A változás egyik megközelítése a munkavállalók fejlesztése - a kritikus fókuszpont a megfelelő motiváció elérése. A munkavállalók elkötelezettsége növeli az innovációt és a termelékenységet. 

 

5. Megnövekedett haszon 

A szervezeti fejlődés sokféle módon befolyásolja egy vállalkozás eredményét. A megnövekedett termelékenység és innováció eredményeként a költségek csökkennek, nő a hatékonyság és a profit.

A szervezet céljainak összehangolása után a cég teljes mértékben a fejlesztésre, valamint a termékek és szolgáltatások minőségére, annak fejlesztésére összpontosíthat, ami rövid és hosszú távon az ügyfelek elégedettségének javulásához vezet.

A szervezetfejlesztés folyamata

1. Probléma diagnosztizálása

A szervezetfejlesztés folyamata a problémák felismerésével kezdődik. A diagnosztizálás módszere az adatgyűjtés, felmérések, valamint a megvalósítási lehetőségek megállapításához szükséges kezdeti vizsgálat formájában valósul meg.Ebben a fázisban beszélünk a problémákról, a cég jövőbeni terveiről, az elérendő célokról.

 

2. Felmérés és értékelés

Ebben a fázisban felmérjük a cég jelenlegi állapotát, adatokat gyűjtünk és elemzünk, interjúkat készítünk. A visszacsatolási és értékelési lépés gyakran magában foglalja az azonosított problémák megfelelő kivizsgálását annak érdekében, hogy minél jobban megértsük a problémákat. Ez magában foglalhatja a dokumentumok értékelését, az ügyfelek, vagy éppen a munkavállalók felmérését, meghallgatását. Az összegyűjtött információkat az első lépésben a célok átértékelésére használjuk.

 

3. Tervezés

Első lépésként meghatározzuk, hogy melyek azok a területek, ahol az azonnali változtatásokat, intézkedéseket el kell indítanunk. Miután egy szervezet meghatározza és megérti a problémáit, cselekvési tervet állít össze. A terv meghatározza az összes intézkedést, a beavatkozás szintjeit. Ezután meghatározzuk a várt eredményeket, célokat, amelyek mérhetőek, és ellenőrizhetőek.

4. Beavatkozás és végrehajtás

Miután elkészült egy terv, megkezdődik a beavatkozási szakasz. A cél a szervezet számára szükséges változtatások végrehajtásának biztosítása. Ha változások nem  történik meg, akkor a visszacsatolást értékeljük és ezt is felhasználjuk a szükséges változás megvalósításához.

 

5. Mérés és értékelés

Amint elkészül a beavatkozási terv, közösen értékeljük a szervezet változásának eredményét. Ha a szükséges változás nem történik meg, a szervezet megkeresi az okát és javításokat, kiigazításokat hajtunk végre az akadályok kiküszöbölése érdekében.

 

6. Visszamérés és siker 

Megvizsgáljuk, hogy az általunk alkalmazott fejlesztési módszer, milyen mértékben hatott a szervezetre, hol és milyen mértékben értünk el változást és hogy hol szükséges esetleges újabb fejlesztési projekt megvalósítása.

 

A siker azt jelzi, hogy a kívánt változás megtörtént. Megfelelő tervet és hatékonysági normákat vezettek be annak biztosítására, hogy a változás fenntartható legyen. Azonban folyamatos ellenőrzésre van szükség annak biztosítására, hogy a végrehajtott változások tartósak legyenek. A nagy szervezetek folyamatosan fejlődnek.

bottom of page