top of page

Konfliktuskezelés

A gazdasági életben a túl sok információból, a szervezeti változások miatt fellépő  bizonytalanságból, hatalmi harcokból, elégtelen kommunikációból, vagy rosszul értelmezett elvárásokból kialakuló konfliktusok sokkal nagyobb terhet rónak ránk az elmúlt időszakban.

 

Ezek a hatások törvényszerűen, külső és belső konfliktusokhoz vezethetnek. Ennek következtében egyre több szervezet nyújt támogatást konfliktuskezelési tréningeken alkalmazottainak, amelyek keretein belül megtanulható a konfliktushelyzetek felismerése, és hogy ezek milyen kommunikációs stratégiák, játszmák hatására alakulnak ki.

 

A tréningeken bemutatjuk az egyes konfliktuskezelési módok jellemzőit, illetve azt, hogyan alkalmazzuk azokat tudatosan. A konfliktusokat kezelni tudó munkavállalók kevésbé vannak kitéve a foglalkozási stressz hatásainak, így kevésbé veszélyezteti őket a kiégés (burn out jelenség), vagy kisebb mértékben lépnek fel egészségügyi problémák.

Mi az amiben segítünk?

 • A konfliktusok azonosítása

 • Konfliktusok típusainak és fázisainak megismerésében

 • A konfliktuskezelés lépései és kommunikációs szabályai

 • A konfliktusok kezelésének gyakorlati technikái

 • Szervezeten belüli és szervezetek közötti konfliktuskezelés, mediáció 

Mi az, amiben Ön, vagy szervezete fejlődik?

 • képes lesz hatékonyabban kommunikálni

 • képes leszel hatékonyan felismerni és azonosítani egy – egy konfliktust

 • a konfliktusos helyzetet rendszerproblémaként látni és kezelni

 • a konfliktus fokozódása helyett a konfliktust megoldani

 • saját érdekeit eredményesen érvényesíteni

 • közvetíteni, vagy megoldani a problémákat a vitás felek - például munkatársak, beosztottak - között

 • közvetíteni, vagy megoldani a problémákat a vitás felek - például üzleti partnerek között

 • megfelelő én-üzeneteket közvetíteni

 • nem csak a munkában, hanem a magánéletben is képes lesz hatékonyan, nyíltan kommunikálni

bottom of page